Märkt: Irak

Fransk dödspatrull jagar franska medborgare som kämpar för islamiska staten i Irak

En bild från en video som påstås föreställa Rashid Kassim, en fransk medlem av ISIS, som talar på franska till kameran innan han hänger två män (AP Photo)

The Wall street Journal rapporterar att Franska specialstyrkor riktar in sig på att oskadliggöra fransmän som anslutit sig till IS i Syrien och Irak.

Franska medborgare har dödats av irakiskt artilleri som med hjälp av platskoordinater och underrättelsekällor som de franska styrkorna tillfört marktrupper i striden för att driva extremistgruppen [ISIS] från Mosul i Irak.

Franska specialstyrkor har i flera månader anlitat irakiska soldater för att jaga och döda franska medborgare som har anslutit sig till ledarskapet i islamiska staten, detta enligt irakiska officerare och franska statstjänstemän.

Irakiska befälhavare som ledde kampen mot Mosul sa att franska specialstyrkor har gett irakiska trupper i kampen mot [ISIS] namnen och fotografierna på så många som 30 män [franska medborgare] som är prioriterade måltavlor. Ett okänt antal ska redan ha likviderats.

Newsmax USA rapporterar att – ”Frankrike gör detta för att se till att de franska medborgarna aldrig återvänder för att utföra terroristattacker på fransk och europeisk mark. Eftersom landet har varit målet för flera dödliga terroristangrepp, inklusive Paris-attackerna 2015 som orsakade fler än hundra döda [oskyldiga civila] i sex separata attacker.

”De franska krafterna arbetar i nära samarbete med sina irakiska och internationella partners … oavsett nationellt ursprung”, sa en fransk tjänsteman vid försvarsdepartementet som uttalade sig mer specifikt om operationen.

Omkring 1700 fransmän har anslutit sig till ISIS i Irak och Syrien, rapporterade WSJ, men hundratals har nu antingen dött från striderna eller har återvänt hem.

”De hanterar dem här, för att de inte vill hantera dem hemma”, berättade en ledande irakisk antiterrorist-officer direkt involverad i samordningen med de franska specialstyrkorna.

– ”Det är deras plikt. Det är sunt förnuft. De mest dödliga attackerna utomlands var i Frankrike.”

Syftet är att förhindra att franska IS-anslutna återvänder hem och deltar i terrorattacker på fransk mark.

I Sverige diskuteras diskuteras huruvida återvändare ska ges förtur till lägenheter och jobb.
Sverige är ett av de länder i Europa varifrån flest har åkt för att ansluta till terrororganisationen IS. Och det saknas enligt minister Bah Kunke en bra metod för att hjälpa och ta hand om dem som väljer att lämna terrororganisationen och återvända hem. Länk SVT
DN Ledare: Ge återvändarna en chans Länk.
Återvändande IS – krigare: Välkomna hem Länk.

Denna naivitet är naturligtvis olycklig. Vi vet att det räcker med en person som fortfarande anser det vara rätt att döda oskyldiga för att en ny katastrof ska drabba människor här i Sverige. Den franska metoden är drastisk och kan ses som konsekvens av den omfattande terror som drabbat Frankrike. I Tyskland blir man av med sitt medborgarskap och utvisas på livstid som samhällsrisk enbart för att ha anslutit sig till Isis. Dvs man behöver inte ha krigat. I Sverige kan man dömas enligt lag som förbjuder samverkan, stöd eller finansiering av terroriststämplad rörelse. Hur Sverige ska lösa oron över återvändare kan kanske bäst illustreras av en irakisk muslimsk kvinna.

Har man inte fattat vad Sverige erbjuder ska man inte ha rätt att återvända!

/BP

SR Uppgifter: Frankrike vill undanröja franska IS-krigare Länk

Annonser

Reality check enligt Ted Cruz: USA´s krig mot terror har orsakat terror!

Reality Check: Ted Cruz säger att Mellanöstern var bättre innan kriget mot terrorismen. Ja dessa ord kommer från den republikanska presidentkandidaten och Texas senatorn Ted Cruz.

Ted Cruz pekar på fakta som bevisar att Mellanöstern och även Nordafrika hade en bättre situation innan USA med sin allians började krig för att eliminera despoter som Saddam Hussein, Kadaffi och Assad.
Reality Check: Ted Cruz Says Middle East Was Better Off Before War On Terror

De siffror som Ted Cruz leverera chockerar

Enligt rapporter från vår egen amerikanska regering, ökade dödsfall från terrorism i Mellanöstern mellan 2002 och 2014 med 4500 procent.

Ta till exempel bara landet Irak. Innan amerikanska invasionen 2003, vet du hur många självmordsattacker som ägde rum i Irak? Ingen. I landets historia hade det aldrig varit en enda. Men sedan invasionen 2003, är det till idag 1892.

I Irak, före starten av Irakkriget, fanns enligt uppgift drygt 1,5 miljoner kristna som levde i landet. Strax efter kriget började, flydde mer än en miljon av dem till Syrien. Idag finns färre än en halv miljon kristna kvar och som håller på att utrotas av grupper som ISIS.

Och hur är det med Afghanistan? Bara förra året, dödade rebeller 2,643 civila, det högsta antalet sedan FN-mätningarna började.

Vad sägs om Pakistan? Under de 14 åren före 9/11 ägde en självmordsattack rum på pakistansk mark. Under de 14 år som gått sedan, räknas det till 486 självmordsattacker.

14 år efter det att detta så kallade kriget mot terrorn började, är USA på väg att ha spenderat $ 6000,000,000,000 enbart på krigen i Irak och Afghanistan.

För att sätta det i perspektiv, så betyder det att USA har spenderat $ 75.000 per amerikanskt hushåll – det mesta med lånade pengar.

Dessutom, har nästan 7000 amerikanska soldater dött i dessa krig. Tiotusentals fler går förlorade, då varje dag 22 amerikanska veteraner begår självmord.

Om vi ska vara ärliga, så är det så att detta ”kriget mot terrorismen” verkar ha fört oss och resten av världen, till än mer krig och terror.

Det är Reality Check.

/Börje Peratt

Förenta Nationernas bakbundna handlingsförmåga

När USA med allierade angrepp oprovocerat angrepp Irak föranledde föranledde kritik mot detta krigsbrott näst intill krigsrätt för landsförräderi i USA. Fem år senare (2008) hade opinionen svängt. Att USA 2003, valde att göra som man gjorde och strunta i FN är på sätt och vis förståeligt. FN var uppbundet av vetorätten i säkerhetsrådet. Bush måste visa handlingskraft. Hämnden för 9/11 måste få sitt utlopp.

Det handlade då inte om att bistå alla dem som plågades i Irak. Dock har Irakkriget lyft fram och visat en despots förmåga att kränka sitt eget folk. Nej jag menade inte Bush utan Saddam Hussein. 2005 antog FN en ny resolution som innebär att ett lands suveränitet inte är heligt. FN har rätt att angripa och intervenera om det i landet pågår genesise, Folkmord. ”Generalförsamlingens resolution, som antogs 2005, kräver att nationer skall skydda sina medborgare från massövergrepp och ger internationella styrkor rätt att ingripa om den berörda nationen inte tar sitt ”ansvar för att skydda”. ”Det var ett högvattenmärke när generalförsamlingen stödde konceptet; det var ett enormt steg framåt i den besvärliga debatten om huruvida humanitär intervention bara var en trojansk häst för nyimperialism”, säger John Prendergast, vice ordförande i projektet Enough (Det räcker!), en organisation som arbetar för att förhindra folkmord. ”När principen antogs 2005 trodde vi att det skulle bli en ändring, men resolutionen överlevde inte den första verkliga utmaningen, Darfur”.(WARREN HOGE)

Alldeles oavsett att FN ständigt agerar för sent så finns inget annat sätt. En gemensam internationell organisation där all världens nationer är representerade. Ett problem är säkerhetsrådet med dess vetorätt. Konstitutionen och resolutionen finns. Det är handlingsförmågan som obstrueras. En lösning på problemet är att FN ska kunna skicka ut trupp lika snabbt som en domare blåser i pipan. Den FN-general som finns på plats ska kunna agera självständigt utan att hindras vare sig av FN´s generalsekreterare eller säkerhetsrådet. Ingenstans i världen ska ett uppenbarligt folkmord kunna fortgå i dagar, månader och år. Världens ansvar FN, borde kunna agera blixtsnabbt och kraftfullt.

Men vad är det som får mig att undra över hur denna spratteldocka Bush plötsligt blev så handlingskraftig. Hela 9/11 tycks ju följa ett förlopp där en president med inre nationella problem behöver en internationell fiende för att rädda sig själv. Om så blir 9/11 oerhört komplicerat för då börjar man ju undra över en konspiratorisk komplott. Det står ju idag helt klart att Bin Laden familjen hade nära kontakt med Bushfamiljen. Skrämmande.

Irakkriget och EU

EU har inlett en ny fas och bildat sin första insatsstyrka med rätt att gå till angrepp. Det som börjat smått kan sluta i en armé. Och det är troligtvis slutet för EU som fredsprojekt.

Ja egentligen förlorade EU oskulden då England, Spanien och Danmark mfl länder, valde att ansluta sig till USA och gå in i Irak i mars 2003. Det som kom att kallas Irakkriget. Vad föranledde då det oprovocerade angreppet från USA och dess allierade på Irak? Det är inte så enkelt som 11 september och obefogade anklagelser om massförstörelsevapen. Kriget kan sägas ha flera delar och började med Gulfkriget eller det så kallade ”Kuwaitkriget” 1991. Ja andra menar att det kanske har sina rötter i Iran-Irakkriget eller ännu tidigare, det brittiska väldets inblandning i upplösningen av det Osmanska riket och bildandet av Irak 1920. Här lades grunden till ständiga revolter, statskupper och skapandet av ”monstret” Saddam Hussein. Iraks blivande ledare, den psykologiskt störda psykopaten och narcissistiska diktatorn som kom att föra krig på alla fronter även inom Irak. De som inte tillhörde Saddam Husseins egen folkgrupp hamnade i onåd och bland annat sunniterna drabbades. Särskilt kurderna i norr förföljdes och utsattes för folkmord. Nu var det inte för att skydda kurder eller sunniter som USA angrep Irak. Även om många av de förföljda i Irak prisade angreppet på det egna landet och avsättandet av en avskyvärd dikator så har USA senare visat att man snarare ser kurderna som ett problem. USA har också givit Turkiet stöd att intervenera Irak och angripa kurdiska orter i norr. Komplexiteten i Irakkonflikten beror till stor del på att motsättningarna mellan de olika folkgrupperna nu förvärras. En särskilt utsatt grupp är kurderna. De ställer krav på autonomitet och grundar sina krav på tusenåriga traditioner. Kurdistan är idag delat på flera länder och ligger i ett av världen oljerikaste områden. I en region med svagt styre är det naturligt att många vill försöka skaffa sig kontroll. Alldeles oavsett Saddam Hussein så var angreppet mot Irak i strid mot folkrätten. USA och dess allierade varav flera EU-länder gick emot FN och bröt mot Genevekonventionen. USA och EU blev därmed krigsförbrytare. Skälen till USA’s angrepp är helt enkelt skumma eller snarare väldigt tydliga, olja, makt och pengar. Irak var innan kriget en av världens största oljeleverantör. Den som har makt över de krympande oljetillgångarna får naturligtvis stor betydelse för världsekonomin. USA lurade med ett antal EU-länder i angreppet på Irak mot löfte att de skulle erhålla feta kontrakt då Irak behövde återuppbyggas. ”Money talks”. Vi var många som reagerade mot intåget redan då det ägde rum. Men då var opinionen för ett intåg stark samtidigt som det splittrade EU. Flera stora EU nationer som Tyskland och Frankrike var emot. Krigets sympatisörer tycks ha blundat för det orättfärdiga angreppet och ursäktade det med humanitära argument. Nu skulle en diktator som förtryckte det egna folket bort även om det skördar oskyldiga offer. Krig tycks framkalla en egen slags moral som rättfärdigar övergrepp. Det påminner om den amerikanska generalen som bombade en vietnamesisk by med napalm för att skydda dem (byinvånarna) mot kommunismen. Skälet till angreppet mot Irak var aldrig humanitärt det var militärt strategiskt och olja. Opinionen mot kriget har nu svängt till och med i USA. Irakkriget slutade inte i maj 2003. Och det har gjort världen osäkrare. EU är genom flera representantländer medansvarigt för de krigsbrott som har begåtts i Irak. EU som fredsprojekt är därför inte längre trovärdigt. Om EU vill återställa sitt förtroende bör man visa det genom att ta ställning för människorna i Irak inte för USA. EU måste också klargöra sin position gentemot Turkiet och även här ta ställning mot USA och deras kohandel med Turkiet för att få behålla Natoposteringar. Turkiets imperialistiska historia omfattar redan ett folkmord på armenierna. Judarna fick till slut sitt Israel. Att kurderna kommer att få åtminstone delar av sitt Kurdistan åter är troligt, frågan är bara när. Ett folk kräver sitt land. Vad gör EU åt det i Irak? Och när ska FN återfå sin roll? USA ska ut ur Irak både för sin egen och för världens skull. Annars upprepas tidigare tragedier då amerikanska trupper riskerar bli värre mördare och torterare än den förre diktatorn. Sätt sedan in FN-trupp inte EU trupper.

De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak

Av DN refuserad artikel 2003.

Låt mig först säga att jag inte försvarar Saddam Hussein eller hans styre. Men det finns mängder av stater som styrs av despotiska tyranner och det rättfärdigar inte oprovocerade angrepp. Blairs och Bush ”moraliska korståg” i Balkan (i slutet av 1900-talet) kunde motiveras eftersom där pågick ett folkmord. EU-ländernas passivitet öppnade vägen i Balkan för det som nu i Irak (2003) tycks vara de nya axelmakterna och deras ambitioner att nå världsherravälde. Bush motiverade angreppet med att Irak hotade världen med massförstörelsevapen. Och trots att man inga massförstörelsevapen fann så fortsätter USA m fl att bryta mot FN konventioner.

Dock visar en artikel i Arbetaren på att Bush inte lyckats utnyttja ett enda regelrätt argument för sitt angrepp på Irak.

Allt tycks handla om hämnd efter 9/11. Och Irak är lynchmobbens offer.

Låt oss diskutera vad som händer med våra viktigaste humanistiska principer och det moraliska och intellektuella förfallet i samband med detta. I en artikel i DN den 22 juli (2003) går respekterade svenska vetenskapsmän till angrepp mot Irak och dess påstådda kärnvapenprogram. Mileikowsky och Solokowski blandar påhittad dokumentation med möjliga risker och understöder en demoniseringen av Iraks folk.

Artikeln är borttagen av DN men finns citerad här.

Antagligen har atomexperterna Milekowsky och Solokowski rätt när det gäller Saddams tidigare försök att framställa kärnvapen. Men att från det dra slutsatsen att Irak nu eller i framtiden skulle klara av att genomföra ett kärnvapenprogram är spekulation och vi vet idag att USA och Storbritannien manipulerat fakta och framställt dokumentation för att ge ”starka bevis” och motiverande underlag till kriget. Varför alla dessa lögner? Det räckte mer än väl med Kuwaitkriget och att Saddam var ansvarig för gasangrepp på en kurdisk by i sitt eget land för att veta att vi har med en galning att göra. Då kunde omvärlden tagit sig rätten att gå in för att skydda ett folk. Och man kunde redan tidigare konstatera att det vore en fara för världen att låta Saddam vara kvar.

Kuwaitkriget 1991 då FN med 29 länder stod bakom den amerikanska överbefälhavaren gav möjlighet att ställa Saddam inför rätta. Detta gjordes märkligt nog inte. Om angreppet på Kuwait var riktat mot ”en nära vän” så var angreppet på New York ett svårt hugg i hjärtat som inte kunde tolereras och det krävdes en skyldig. Det krävdes någon som kunde hängas. Saddam stod högst på lynchmobbens lista. Men för världsopinionens skull måste syndabockens skuld ”bevisas” om bevisen så skulle fabriceras. Exemplen på axelmakternas övergrepp, förfalskningar av dokument och fabricerade bevis samlas nu in av journalister och olika människorättsliga organisationer. Räcker de för att döma angriparna USA mfl ?

Påståenden om Irak som kärnvapenhotande nation väger faktiskt tunt och idag sprids ett löjes skimmer över något som borde vara allvarligt. Demoniseringen av Irakiska folket omfattar falska vittnen som där en ung kvinna påstod att irakier tog spädbarn och kastade ut dem på golvet. Att amerikanska och brittiska tjänstemän ber om ursäkt för sina ”tjänstefel” tröstar inte alla oskyldigt dödade i Irak. Det ingår bara i strategin att hålla Bush och Blair så rena från fel som möjligt. Rädslan för framtida åtal är så reell att USA har tvingat Belgien att ändra i sin grundlag så att de inte kan åtala Bush eller andra ansvariga för krigsbrott vilket tidigare var möjligt.

FN hade med USA´s hjälp kunnat genomföra sin kontroll och i stort sett pacificera Irak.

Den demokratiska principen är att om möjligt avväpna en kriminell, minimera rörelseförmåga och låsa in brottslingar. Västerlandet rättsprinciper ger dock alla rätt till juridiskt försvar om de åtalas. Vi har genom USA´s och Storbritanniens agerande kunnat se att principer om mänskliga rättigheter kraftigt försvagats. Senast valde man att mörda Saddams söner hellre än att ta dem tillfånga och ställa dem inför rätta. Ja för det var mord. Man hade fått information om var de befann sig, de var chanslösa och kunde ha belägrats tills de möjligen gav upp. Den dag balansen skiftar, för det kommer den att göra, kommer antagligen axelmakterna att demoniseras och ”ställas i inför rätta” inte bara av öst utan även i väst.

Man undrar i USA hur vi i Europa tänker. Jag undrar inte hur de tänker jag ser det i återkommande våldslösningar och förfäras. Nürnbergrättegången efter andra världskriget fastslog principen om angriparens skuld och att alla inblandade i ett angreppskrig oprovocerat riktat mot ett annat land kunde ställas inför rätta. Möjligheten att rättsligt pröva politiker och militärer har efter detta även utvecklats inom ramen för folkrätten. Fascismens strategi är att sätta sig över demokratiska principer, humanismens och rättvisans ideal. Alldeles oavsett motiven så är Irakkriget exempel på brott mot flera konventioner och doktriner. Dessa konventioner grundade på ideal som upprättats för att förhindra ett återupprepande av den aggressionspolitik som låg bakom andra världskriget. Det moraliska, intellektuella och filosofiska förfall som nu uppvisas till försvar för angreppskriget är häpnadsväckande och skrämmande.

Redan att hota med krig för att det eventuellt fanns förstörelsevapen i landet är otillbörligt. Att hindra FN´s arbete och sätta in egen militär är ett internationellt övergrepp. Att angripa är kriminellt och att upprätthålla makten och utnyttja den till ekonomiska fördelar är imperialistiskt (Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966).

Det blir lite patetiskt när amerikanska soldater ska agera mot plundringen av Saddamtrognas hus då USA nu redan som gammaldags stridsherre tar rätten att plundra och fördela bland legoländerna. Ja legolandet Danmark får ju också del av bytet. USA, Storbritannien och Danmark gjorde gemensamma aktion för att rädda världen från en diktator och landets invånare från förtryck. De kanske rent av har frälst världen från en terrorist och mördare men de har gjort det på ett sätt som får de ledande politikerna att framstå som Saddams likar.

Med sin invasion har oskyldiga människor och hela familjer raderats ut. Innan det här är över kan vi nog räkna med femsiffriga dödstal. ”Lite spill får man räkna med”. Är det så man tänker. Ja, collatoral dammage. Det är en militär hållning och ligger nära fascismens likgiltighet för offer. Utanpå detta glorifieras och förljugs omständigheter på ett sätt som skulle göra Nazisternas propagandaminister avundsjuk.

En internationell kommission borde tillsättas för att undersöka och ställa inför rätta de som låg bakom Irakkriget. Allt annat är ett undergrävande av hela västvärldens rättstänkande. Samtidigt kan jag inte låta bli att erkänna att Irak ”befriats” men hade det inte kunnat ske med andra metoder? Jovisst det hade tagit tid. Med erfarenheterna från Balkan där Europa såg på medan folkmordet pågick och USA/Storbritannien agerade kan man ha förståelse för axelmakternas otålighet. Men Balkan var en helt annan situation än Irak. Motiven att gå in i Irak är inte starkare än att gå in i Kina, Nordkorea eller en rad stater i Afrika.

Det finns naturligtvis en agenda för ”det moraliska korståg” som axelmakterna inledde i och med Balkankriget. Men med ett försvagat FN och ett trots allt ganska flat EU har axelmakterna tillförskansat sig fria händer som går i arrogansens maktfullkomna tecken.

/Börje Peratt 2003-06-23