Märkt: FN

WHO avslöjade, drev svininfluensabluffen

Vi var flera om att kritisera WHO under svininfluensakampanjen de ifrågasätts nu kraftigt.
Svenska Dagbladet skriver att en förtroendekris skakar WHO.

FN:s mäktiga organ WHO, Världshälsoorganisationen, har hamnat i akut kris. Inflödet av pengar minskar, anställda sägs upp och hanteringen av svininfluensan har fått förtroendet att rasa.

”Under dessa turbulenta pandemimånader avslöjade bland annat Svenska Dagbladet och andra medier de nära kopplingarna mellan vaccinindustrin, WHO och WHO:s experter samt hemlighetsmakeriet, bristen på öppenhet om dessa kommersiella relationer. Speciellt kritiserades att de utvalda WHO-experterna som specialrekryterats för att leda WHO:s pandemiarbete var anonyma. Fem av dem visade sig senare ha eller ha haft industrikontakter.”

Föreslagna åtgärder är bland annat att ta fram nya skarpare regler för jäv, hur kommersiella bindningar redovisas och vilka experter som får delta och inte delta inom WHO. Dessa uppgifter ska också göras offentliga för allmänheten.

Enligt de uppgifter som kommit ut från WHO saknas cirka en miljard dollar för budgeten 2012-2013.

Det som är märkligt är att många artiklar om kritiken mot WHO och arvoderade experter som samtidigt varit i tjänst hos läkemedelsbolagen försvann under lång tid från Google. Hur kan man förklara det?

Dock finns nu EUs granskning av WHO här.

Och andra har kommit tillbaka som Aftonbladets.

Dagens medicin.

Sökord: läkemedelsindustrins experter who svinfluensa

Annonser

Mellanöstern-konflikten och dess lösning

Folke Bernadotte fick i uppdrag att medla mellan Israel och Palestina 1948. Hans förslag var egentligen klockrent. Men den sionistiska terroristorganisationen Sternligan mördade Bernadotte. Flera av mördarna blev sedan regeringsledamöter och högt uppsatta politiker i Israel. Att beskylla palestinier för terrorism är mot denna bakgrund att kasta granater i glashus.

Ett nytt Palestina som omfattar Gaza och nordöstra delen av Sinaiöknen.

Bernadottes förslag håller ännu idag. Norra delen Israel, södra delen Palestina. Det skulle kunna förändras med att man släpper västbanken till Israel och ökar södra delen av Palestina med att köpa loss delar av Sinaiöknen från Egypten.

Problemet

Staten Israel grundades med FN´s hjälp (Läs USA) på ett sätt som strider mot folkrätten. Efter andra världskriget beslöt sig väst för att ge judarna ett eget land. Man tog landet från palestinierna. Palestina våldtogs i imperialistisk stil och med sionistisk terrorism skapades Israel. USA har ju bildats på liknande sätt så imperialismen som metod är inte ny. Då började det med att européer invaderade och utrotade stora delar av Nordamerikas urbefolkning. Sedan gjorde ”den nya amerikanska befolkningen” uppror mot det brittiska styret. Staten USA grundlades med metoder som idag skulle definieras som terrorism. USA, världens mest imperialistiska nation, gör det möjligt för Israel att existera. Så självklart ser palestinierna också USA som den store Satan. Palestinier som vuxit upp i läger och upplevt hur familjer utplånats, lever i hat och vanmakt. De har inget att förlora. Naturligtvis ger det en grogrund för levande bomber. När FN vill åstadkomma eld upphör i en situation då Israels invasion i Gaza slaktar civilbefolkningen, så är det USA´s veto som hindrar. Men i en situation där Bush fortfarande är president kan man inte kräva att Obama ska lägga fram en lösning. Vi får vänta och se efter installationen.

Lösning

Att palestinierna måste ha en egen sammanhängande stat och möjlighet till totalt självstyre och självförsörjning står klart. Innan dess kommer konflikten att fortgå. Frågan är bara hur de inblandade parterna ska klara detta på egen hand. Det krävs antagligen en omfattande internationell bas där arabländer och väst helt enkelt bestämmer hur det ska gå till. Är Israelerna eller Palestinierna beredda att acceptera ett land någon annan stans. Är de beredda på folkomflyttning? Kanske palestinierna. Då måste man komma med förslag som är realistiska. Låt oss säga i Sinaiöknen. Israelerna har ju visat hur man kan erövra öknar. Så de bör kunna klara av Sinai. Och om det blir ett nytt Palestina så kan säkert Israeler hjälpa till. Är Egypten beredda att släppa land i från sig som de ändå inte använder. Eller finns det nomadbefolkning som anses ha rätt till detta land.

Varför Sinai? Jo därför att då får man kustland. Antagligen finns det även andra landmassor som skulle kunna fungera om finansiering och vilja finns. Det råder väl inget tvivel om att en lösning kostar pengar men det vore det väl värt för att få fred. Israel måste accepteras och Palestina måste få igen ett motsvarande område som man förlorade då FN stal landet 1948. Nu krävs att FN/USA/Arabaländerna/EU dikterar nya villkor som ger en rättvis lösning.

Israels eftergift blir att släppa Jerusalem

Man ska enas om ett gemensamt Jerusalem i enlighet med Folke Bernadottes förslag, en egen liten enklav typ Vatikanen men förvaltad av muslimer, judar, kristna, så löser man också problemet med ”heliga områden”.

Som fredsnobel pristagaren Martti Ahtisaari säger:

– De som är inblandade i de ”frusna konflikterna” klarar inte av att själva lösa dem.

– Världssamfundet måste ta i med ”hårdhandskarna” och genomföra vad som krävs för att skapa fred.

2009 Profetior

Inför 2009 går följande önskemål till jultomten

  • Tibet får självständighet. Kina lämnar Tibet och skänker miljarder för att återuppbygga landet.
  • Korea återförenas och bygger gemensamt upp ett demokratiskt land.

Och denna demokratiseringsprocess sprider sig i mellanöstern och till Afrika.

  • Somalia, Darfur och Kongo med flera andra afrikanska stater befrias från sina klankrig och kleptokratipresidenter. En våg av humanism sveper in över kontinenten. Och Afrika tar själva itu med de problem av sjukdom och svält som idag drabbar deras kontinent.
  • Samtliga Islamska nationer erkänner homosexuell kärlek och ber offentligt i FN om förlåtelse för sina kränkningar av homosexuella. Andra religiösa, kristna och islamska grupperingar följer efter och tillstår att man lidit brist på insikt.
  • Indiens och Asiens och hela världens behandling av bortlovade brudar och pojkar upphör. Varje människa får fritt välja sitt liv med stöd av sin familj.
  • Narkotikahandeln upphör då ingen människa längre vill fly till dessa droger.
  • All maffia förvandlas till hjälporganisationer. I sin kärlek att hjälpa mänskligheten använder de sina pengar till stöd för barnhem och till utsatta kvinnors utbildningar och frigörelse. Verksamheten är inriktad på ekologisk hälsa.
  • Hells Angels och Bandidos och andra liknande organisationer ändrar profil och blir ideellt verkande förtrupper för de hemlösa och utsatta. Man åker runt på sina hojar och hjälper de svaga att komma till soppkök och vandrarhem.

Tibet under Kinesisk ockupation

Tibet har lidit under mångårigt kinesiskt förtryck. Det kan jämföras med  andra nationer i Europa som av imperialistiska grannar tvingats att underkasta sig och åtminstone tillfälligt ge upp sin suveränitet helt eller delvis.

Finland förlorade på detta sätt Karelen till Ryssland under Finska Vinterkriget. Dåvarande Nationernas Förbund uteslöt Ryssland från NF. Finland har ännu inte fått tillbaka sina landsdelar som har tagits över av ryssarna men man ska aldrig säga aldrig. Finska besökare som återvänder kan se sina gamla hus förfallna och en kultur i spillror. Ett fritt Karelen skulle antagligen blomstra. Ett annekterat Karelen förtvinar. Baltikum införlivades med Sovjetunionen efter andra världskriget. Men Estland, Lettland och Litauen har med Sovjetunionens fall återfått sina suveräniteter. Vi ser samma mönster i Balkan där efter Jugoslaviens fall den ena regionen efter den andra har kämpat sig till sin självständighet.

Att världen 1950 såg på hur Kina kränkte Tibet och våldtog detta fredliga folk utan att lyfta ett finger är en stor skam. Förenta Nationerna förhöll sig passiva. Inskränkta av Ryssarnas veto. Idag säger Dalai Lama att han inte kräver suveränitet för Tibet men önskar självstyre och dialog med Kina. Hitintills har kineserna svarat med gevärskulor och batonger. Att inom Kina hålla ihop alla dessa olika kinesiska regioner med ett hårt förtryck är antagligen och förhoppningsvis dömt att misslyckas. Tibets självständighetssträvande utgör därför ett större hot mot Kina än man kanske först anar. Det kokar säkert också på andra håll. De kinesiska folken är präglade att underkasta sig av en mångtusenårig kultur av dynastier. Men nu kommer nya tider. Frågan är inte om, utan när de kinsesiska folken reser sig och gör revolution mot den diktatur de nu lever under.

Att västvärlden låter sig imponeras och nästintill beundrar den nya ekonomiska stormakten kan jämföras med den vurm som omvärlden skänkte Hitlertyskland innan andra världskriget bröt ut.

Förenta Nationernas bakbundna handlingsförmåga

När USA med allierade angrepp oprovocerat angrepp Irak föranledde föranledde kritik mot detta krigsbrott näst intill krigsrätt för landsförräderi i USA. Fem år senare (2008) hade opinionen svängt. Att USA 2003, valde att göra som man gjorde och strunta i FN är på sätt och vis förståeligt. FN var uppbundet av vetorätten i säkerhetsrådet. Bush måste visa handlingskraft. Hämnden för 9/11 måste få sitt utlopp.

Det handlade då inte om att bistå alla dem som plågades i Irak. Dock har Irakkriget lyft fram och visat en despots förmåga att kränka sitt eget folk. Nej jag menade inte Bush utan Saddam Hussein. 2005 antog FN en ny resolution som innebär att ett lands suveränitet inte är heligt. FN har rätt att angripa och intervenera om det i landet pågår genesise, Folkmord. ”Generalförsamlingens resolution, som antogs 2005, kräver att nationer skall skydda sina medborgare från massövergrepp och ger internationella styrkor rätt att ingripa om den berörda nationen inte tar sitt ”ansvar för att skydda”. ”Det var ett högvattenmärke när generalförsamlingen stödde konceptet; det var ett enormt steg framåt i den besvärliga debatten om huruvida humanitär intervention bara var en trojansk häst för nyimperialism”, säger John Prendergast, vice ordförande i projektet Enough (Det räcker!), en organisation som arbetar för att förhindra folkmord. ”När principen antogs 2005 trodde vi att det skulle bli en ändring, men resolutionen överlevde inte den första verkliga utmaningen, Darfur”.(WARREN HOGE)

Alldeles oavsett att FN ständigt agerar för sent så finns inget annat sätt. En gemensam internationell organisation där all världens nationer är representerade. Ett problem är säkerhetsrådet med dess vetorätt. Konstitutionen och resolutionen finns. Det är handlingsförmågan som obstrueras. En lösning på problemet är att FN ska kunna skicka ut trupp lika snabbt som en domare blåser i pipan. Den FN-general som finns på plats ska kunna agera självständigt utan att hindras vare sig av FN´s generalsekreterare eller säkerhetsrådet. Ingenstans i världen ska ett uppenbarligt folkmord kunna fortgå i dagar, månader och år. Världens ansvar FN, borde kunna agera blixtsnabbt och kraftfullt.

Men vad är det som får mig att undra över hur denna spratteldocka Bush plötsligt blev så handlingskraftig. Hela 9/11 tycks ju följa ett förlopp där en president med inre nationella problem behöver en internationell fiende för att rädda sig själv. Om så blir 9/11 oerhört komplicerat för då börjar man ju undra över en konspiratorisk komplott. Det står ju idag helt klart att Bin Laden familjen hade nära kontakt med Bushfamiljen. Skrämmande.

Irakkriget och EU

EU har inlett en ny fas och bildat sin första insatsstyrka med rätt att gå till angrepp. Det som börjat smått kan sluta i en armé. Och det är troligtvis slutet för EU som fredsprojekt.

Ja egentligen förlorade EU oskulden då England, Spanien och Danmark mfl länder, valde att ansluta sig till USA och gå in i Irak i mars 2003. Det som kom att kallas Irakkriget. Vad föranledde då det oprovocerade angreppet från USA och dess allierade på Irak? Det är inte så enkelt som 11 september och obefogade anklagelser om massförstörelsevapen. Kriget kan sägas ha flera delar och började med Gulfkriget eller det så kallade ”Kuwaitkriget” 1991. Ja andra menar att det kanske har sina rötter i Iran-Irakkriget eller ännu tidigare, det brittiska väldets inblandning i upplösningen av det Osmanska riket och bildandet av Irak 1920. Här lades grunden till ständiga revolter, statskupper och skapandet av ”monstret” Saddam Hussein. Iraks blivande ledare, den psykologiskt störda psykopaten och narcissistiska diktatorn som kom att föra krig på alla fronter även inom Irak. De som inte tillhörde Saddam Husseins egen folkgrupp hamnade i onåd och bland annat sunniterna drabbades. Särskilt kurderna i norr förföljdes och utsattes för folkmord. Nu var det inte för att skydda kurder eller sunniter som USA angrep Irak. Även om många av de förföljda i Irak prisade angreppet på det egna landet och avsättandet av en avskyvärd dikator så har USA senare visat att man snarare ser kurderna som ett problem. USA har också givit Turkiet stöd att intervenera Irak och angripa kurdiska orter i norr. Komplexiteten i Irakkonflikten beror till stor del på att motsättningarna mellan de olika folkgrupperna nu förvärras. En särskilt utsatt grupp är kurderna. De ställer krav på autonomitet och grundar sina krav på tusenåriga traditioner. Kurdistan är idag delat på flera länder och ligger i ett av världen oljerikaste områden. I en region med svagt styre är det naturligt att många vill försöka skaffa sig kontroll. Alldeles oavsett Saddam Hussein så var angreppet mot Irak i strid mot folkrätten. USA och dess allierade varav flera EU-länder gick emot FN och bröt mot Genevekonventionen. USA och EU blev därmed krigsförbrytare. Skälen till USA’s angrepp är helt enkelt skumma eller snarare väldigt tydliga, olja, makt och pengar. Irak var innan kriget en av världens största oljeleverantör. Den som har makt över de krympande oljetillgångarna får naturligtvis stor betydelse för världsekonomin. USA lurade med ett antal EU-länder i angreppet på Irak mot löfte att de skulle erhålla feta kontrakt då Irak behövde återuppbyggas. ”Money talks”. Vi var många som reagerade mot intåget redan då det ägde rum. Men då var opinionen för ett intåg stark samtidigt som det splittrade EU. Flera stora EU nationer som Tyskland och Frankrike var emot. Krigets sympatisörer tycks ha blundat för det orättfärdiga angreppet och ursäktade det med humanitära argument. Nu skulle en diktator som förtryckte det egna folket bort även om det skördar oskyldiga offer. Krig tycks framkalla en egen slags moral som rättfärdigar övergrepp. Det påminner om den amerikanska generalen som bombade en vietnamesisk by med napalm för att skydda dem (byinvånarna) mot kommunismen. Skälet till angreppet mot Irak var aldrig humanitärt det var militärt strategiskt och olja. Opinionen mot kriget har nu svängt till och med i USA. Irakkriget slutade inte i maj 2003. Och det har gjort världen osäkrare. EU är genom flera representantländer medansvarigt för de krigsbrott som har begåtts i Irak. EU som fredsprojekt är därför inte längre trovärdigt. Om EU vill återställa sitt förtroende bör man visa det genom att ta ställning för människorna i Irak inte för USA. EU måste också klargöra sin position gentemot Turkiet och även här ta ställning mot USA och deras kohandel med Turkiet för att få behålla Natoposteringar. Turkiets imperialistiska historia omfattar redan ett folkmord på armenierna. Judarna fick till slut sitt Israel. Att kurderna kommer att få åtminstone delar av sitt Kurdistan åter är troligt, frågan är bara när. Ett folk kräver sitt land. Vad gör EU åt det i Irak? Och när ska FN återfå sin roll? USA ska ut ur Irak både för sin egen och för världens skull. Annars upprepas tidigare tragedier då amerikanska trupper riskerar bli värre mördare och torterare än den förre diktatorn. Sätt sedan in FN-trupp inte EU trupper.

De nya axelmakternas angreppskrig mot Irak

Av DN refuserad artikel 2003.

Låt mig först säga att jag inte försvarar Saddam Hussein eller hans styre. Men det finns mängder av stater som styrs av despotiska tyranner och det rättfärdigar inte oprovocerade angrepp. Blairs och Bush ”moraliska korståg” i Balkan (i slutet av 1900-talet) kunde motiveras eftersom där pågick ett folkmord. EU-ländernas passivitet öppnade vägen i Balkan för det som nu i Irak (2003) tycks vara de nya axelmakterna och deras ambitioner att nå världsherravälde. Bush motiverade angreppet med att Irak hotade världen med massförstörelsevapen. Och trots att man inga massförstörelsevapen fann så fortsätter USA m fl att bryta mot FN konventioner.

Dock visar en artikel i Arbetaren på att Bush inte lyckats utnyttja ett enda regelrätt argument för sitt angrepp på Irak.

Allt tycks handla om hämnd efter 9/11. Och Irak är lynchmobbens offer.

Låt oss diskutera vad som händer med våra viktigaste humanistiska principer och det moraliska och intellektuella förfallet i samband med detta. I en artikel i DN den 22 juli (2003) går respekterade svenska vetenskapsmän till angrepp mot Irak och dess påstådda kärnvapenprogram. Mileikowsky och Solokowski blandar påhittad dokumentation med möjliga risker och understöder en demoniseringen av Iraks folk.

Artikeln är borttagen av DN men finns citerad här.

Antagligen har atomexperterna Milekowsky och Solokowski rätt när det gäller Saddams tidigare försök att framställa kärnvapen. Men att från det dra slutsatsen att Irak nu eller i framtiden skulle klara av att genomföra ett kärnvapenprogram är spekulation och vi vet idag att USA och Storbritannien manipulerat fakta och framställt dokumentation för att ge ”starka bevis” och motiverande underlag till kriget. Varför alla dessa lögner? Det räckte mer än väl med Kuwaitkriget och att Saddam var ansvarig för gasangrepp på en kurdisk by i sitt eget land för att veta att vi har med en galning att göra. Då kunde omvärlden tagit sig rätten att gå in för att skydda ett folk. Och man kunde redan tidigare konstatera att det vore en fara för världen att låta Saddam vara kvar.

Kuwaitkriget 1991 då FN med 29 länder stod bakom den amerikanska överbefälhavaren gav möjlighet att ställa Saddam inför rätta. Detta gjordes märkligt nog inte. Om angreppet på Kuwait var riktat mot ”en nära vän” så var angreppet på New York ett svårt hugg i hjärtat som inte kunde tolereras och det krävdes en skyldig. Det krävdes någon som kunde hängas. Saddam stod högst på lynchmobbens lista. Men för världsopinionens skull måste syndabockens skuld ”bevisas” om bevisen så skulle fabriceras. Exemplen på axelmakternas övergrepp, förfalskningar av dokument och fabricerade bevis samlas nu in av journalister och olika människorättsliga organisationer. Räcker de för att döma angriparna USA mfl ?

Påståenden om Irak som kärnvapenhotande nation väger faktiskt tunt och idag sprids ett löjes skimmer över något som borde vara allvarligt. Demoniseringen av Irakiska folket omfattar falska vittnen som där en ung kvinna påstod att irakier tog spädbarn och kastade ut dem på golvet. Att amerikanska och brittiska tjänstemän ber om ursäkt för sina ”tjänstefel” tröstar inte alla oskyldigt dödade i Irak. Det ingår bara i strategin att hålla Bush och Blair så rena från fel som möjligt. Rädslan för framtida åtal är så reell att USA har tvingat Belgien att ändra i sin grundlag så att de inte kan åtala Bush eller andra ansvariga för krigsbrott vilket tidigare var möjligt.

FN hade med USA´s hjälp kunnat genomföra sin kontroll och i stort sett pacificera Irak.

Den demokratiska principen är att om möjligt avväpna en kriminell, minimera rörelseförmåga och låsa in brottslingar. Västerlandet rättsprinciper ger dock alla rätt till juridiskt försvar om de åtalas. Vi har genom USA´s och Storbritanniens agerande kunnat se att principer om mänskliga rättigheter kraftigt försvagats. Senast valde man att mörda Saddams söner hellre än att ta dem tillfånga och ställa dem inför rätta. Ja för det var mord. Man hade fått information om var de befann sig, de var chanslösa och kunde ha belägrats tills de möjligen gav upp. Den dag balansen skiftar, för det kommer den att göra, kommer antagligen axelmakterna att demoniseras och ”ställas i inför rätta” inte bara av öst utan även i väst.

Man undrar i USA hur vi i Europa tänker. Jag undrar inte hur de tänker jag ser det i återkommande våldslösningar och förfäras. Nürnbergrättegången efter andra världskriget fastslog principen om angriparens skuld och att alla inblandade i ett angreppskrig oprovocerat riktat mot ett annat land kunde ställas inför rätta. Möjligheten att rättsligt pröva politiker och militärer har efter detta även utvecklats inom ramen för folkrätten. Fascismens strategi är att sätta sig över demokratiska principer, humanismens och rättvisans ideal. Alldeles oavsett motiven så är Irakkriget exempel på brott mot flera konventioner och doktriner. Dessa konventioner grundade på ideal som upprättats för att förhindra ett återupprepande av den aggressionspolitik som låg bakom andra världskriget. Det moraliska, intellektuella och filosofiska förfall som nu uppvisas till försvar för angreppskriget är häpnadsväckande och skrämmande.

Redan att hota med krig för att det eventuellt fanns förstörelsevapen i landet är otillbörligt. Att hindra FN´s arbete och sätta in egen militär är ett internationellt övergrepp. Att angripa är kriminellt och att upprätthålla makten och utnyttja den till ekonomiska fördelar är imperialistiskt (Internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966).

Det blir lite patetiskt när amerikanska soldater ska agera mot plundringen av Saddamtrognas hus då USA nu redan som gammaldags stridsherre tar rätten att plundra och fördela bland legoländerna. Ja legolandet Danmark får ju också del av bytet. USA, Storbritannien och Danmark gjorde gemensamma aktion för att rädda världen från en diktator och landets invånare från förtryck. De kanske rent av har frälst världen från en terrorist och mördare men de har gjort det på ett sätt som får de ledande politikerna att framstå som Saddams likar.

Med sin invasion har oskyldiga människor och hela familjer raderats ut. Innan det här är över kan vi nog räkna med femsiffriga dödstal. ”Lite spill får man räkna med”. Är det så man tänker. Ja, collatoral dammage. Det är en militär hållning och ligger nära fascismens likgiltighet för offer. Utanpå detta glorifieras och förljugs omständigheter på ett sätt som skulle göra Nazisternas propagandaminister avundsjuk.

En internationell kommission borde tillsättas för att undersöka och ställa inför rätta de som låg bakom Irakkriget. Allt annat är ett undergrävande av hela västvärldens rättstänkande. Samtidigt kan jag inte låta bli att erkänna att Irak ”befriats” men hade det inte kunnat ske med andra metoder? Jovisst det hade tagit tid. Med erfarenheterna från Balkan där Europa såg på medan folkmordet pågick och USA/Storbritannien agerade kan man ha förståelse för axelmakternas otålighet. Men Balkan var en helt annan situation än Irak. Motiven att gå in i Irak är inte starkare än att gå in i Kina, Nordkorea eller en rad stater i Afrika.

Det finns naturligtvis en agenda för ”det moraliska korståg” som axelmakterna inledde i och med Balkankriget. Men med ett försvagat FN och ett trots allt ganska flat EU har axelmakterna tillförskansat sig fria händer som går i arrogansens maktfullkomna tecken.

/Börje Peratt 2003-06-23