Märkt: Big Pharma

Robert De Niro skandalen kring visningen av anti-vaccin Film på Tribeca Festival


Dokumentären Vaxxed From Cover Up to Catastrophe handlar om sambandet mellan vaccin och utveckling av autism med utgångspunkt från läkaren Andrew Wakefields uppmärksammade studie.

Den presenterades först i den vetenskapliga tidsskriften Lancet, men drogs sedan tillbaka med beskyllningar om att studien inte gått rätt till därför att några inte lyckats replikera den.  The Lancet retracts Andrew Wakefield’s article

I normala fall räcker det inte för att beskylla en forskare för fusk. Att andra misslyckas kan bero på många olika faktorer, en av dem är köpta forskare som har för avsikt att inte komma till samma resultat. Normalt hade det stannat vid detta men läkemedelsindustrin nöjde sig inte förrän man sett till att Wakefield också förlorade sin läkarlegitimation. Autism Doctor Loses His Medical License; Now Let’s Talk

Dokumentären om detta drama skulle visas på Tribeca filmfestival men har nu i sista stund dragits tillbaka. Klickar man på festivalens länk till dokumentären kommer nedanstående upp:

Vaxed borttagen från Tribeca filmfestival

Vaxxed borttagen från Tribeca filmfestival

Dokumentären, som de Niro således först hade accepterat att visa, har nu slutligen dragits bort från festivalen. Se diskussionen om detta på youtube Vaxxed, Wakefield and Deniro.

Först försvarade De Niro visningen:
Robert De Niro Defends Screening of Anti-Vaccine Film at Tribeca Festival.
Sedan backade han. Man behöver inte ställa sig frågan om vilka som haft makten och möjligheten till detta brott mot yttrandefrihet.
Jag skulle gärna velat vara en fluga på väggen för att höra hur hoten uttalades och vad som slutligen fick de Niro att ge upp.

What we can learn from the decline of Robert De Niro

Flera läkare som arbetat med problematiken; vaccin som orsakar autism och även cancer, har mördats eller dött under mystiska omständigheter.

Deadly Medicines and Organised Crime: How Big Pharma has Corrupted Healthcare.

Big Pharma Is America’s New Mafia
Det tycks som att vi nu befinner oss i ett öppet krig där Big Pharma inte drar sig för de mest kriminella maffiametoder. Det handlar utan tvekan om mycket stora pengar.
Historien visar att när det står så mycket på spel använder maffian gränslöst mycket pengar på mutor. GlaxoSmithKline anklagas för miljardmutor i Kina. Man vet att GSK har betalat ut motsvarande 3 miljarder svenska kronor i mutor till myndighetspersoner i Kina, i syfte att hålla priser och försäljning uppe. Enligt uppgift ska företaget ha slussat in mutpengarna i landet genom upp till 700 resebyråer. Även sexuella tjänster ska ha erbjudits som mutor.

Att det nu pratas om seriemord på läkare som avslöjar dessa industriers farliga mediciner är så märkligt att man undrar om det stämmer men så kryper bevisen fram. USA är inte Sverige och vi kan hoppas på att slippa den slags krigföring som pågår där. Men visst finns motståndet också här.

Naturligtvis gör Big Pharma vad man kan för att tysta eller stoppa kritiska dokumentärer.

Jag kommer inom kort (våren 2016) med min dokumentär om Erik Enby ”Läkaren som vägrade ge upp”. Arbetet med distributionen går ut på att säkerställa så att den inte drabbas av liknande öde som Vaxxed.

Börje Peratt

Att utmana Big Pharma

Big Pharma beskrivs som en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal.

Till sin hjälp tar man alla som på något sätt medverkar till att få produkterna sålde. Ju större skala desto bättre.

Det spelar sedan ingen roll om det går genom en internationell hjälporganisation verksam i Afrika eller via läkare som ska medicinera någon särskild grupp i väst. Naturligtvis investerar Big Pharma stort i sin bästa kundgrupp, läkarna som bjuds in till kongresser där produkterna lanseras.

Av detta skäl har man i Sverige tagit fram en etisk vägledning.

Big Pharma har dock metoder för att ta sig förbi sådana hinder. Vinsten går före säkerhet och hälsa.

Man ger sig inte tid att undersöka riskerna och man kalkylerar med ett visst spill.

Eftersom skolmedicinens produkter i stort sett alltid medför en mängd hälsorisker svär man sig fri genom att räkna upp dessa risker i pytteliten text på emballaget.
Sällan finns de värsta riskerna där och vad har det för betydelse om man ändå ska mångmedicinera en befolkning. Då finns inte vare sig tid eller motivation att hejda sig.

Att Big Pharma är pragmatisk visar sig i hur man söker stöd och partners för sina aktiviteter. I USA finansierar man sådana politikers valkampanjer som man vet stöder Big Pharma såsom Senator Chuck Grassley, en republikan från Iowa. Internationellt finansierar man experter i hälsoorganisationer som WHO och i England och Sverige verkar man bland annat genom att finansiera så kallade skeptikerorganisationer.

Att utmana etablissemanget handlar om att utsätta den bestående makten för kritik och granskning. För att tydliggöra vad det innebär så måste vi särskilja vilket etablissemang det gäller. Etablissemang på ett område behöver inte ha makt på ett annat även om det ibland tycks vara en bläckfisk som förgrenar sig för att få allt större kontroll och emellanåt använder minst sagt tveksamma metoder.

Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer. Bill Gates är således lierad med Big Pharma. Man kan undra vad syftet med spårningen är och vad man gör då man hittat ett byte.

Etablissemang bygger på konstellationer som man objektivt sett tycker borde vara för människan och mänskligheten men som i praktiken medvetet eller omedvetet utgör en fara för livet på jorden. Ett aktuellt exempel rör Zombiebarn i Uganda.

Internationella organisationer kan utge sig för att försvara miljö och hälsa men i praktiken agerar vissa av dem ohälsosamt trots att de initialt kan ha goda avsikter.

Det förekommer således initiativ som vi inte alltid vet om de är av godo och vissa insatser är helt enkelt för att tjäna pengar. Då kan produkterna till och med medvetet vara undermåliga i kontroll och kvalitet.

Då man medvetet riskerar människors hälsa framstår insatsen gränslöst cynisk.

Ett annat exempel på Big Pharmas medvetna strategi att förvilla är hur man förmår Elsevier, en ansedd publicist av vetenskapliga tidskrifter att hitta på en tidskrift för att direkt lura forskningsvärld och allmänheten.

The company has occasionally crossed the line from simple neglect into outright fraud. The Australasian Journal of Bone & Joint Medicine, published by Elsevier between 2002 and 2005, was revealed to have been bought and paid for by the pharmaceutical company Merck, and the majority of the papers in it were favorable towards Merck’s products. (Rational Wiki)

Detta agerande har fått allvarlig internationell kritik.

Av skäl som här framställts är det särskilt angeläget att sprida kunskap och medvetande om vad humanismen, vetenskapen och livets värdegrund är.

Börje Peratt

Humanism & Kunskap