Kategori: Katastrof

Trumps planer på oljeborrning i Arktis ett hot mot Moder Jord

Det av Obama instiftade förbudet mot att borra efter olja och gas i Arktis är nu på väg att rivas upp. Trumps mål om att USA ska bli globalt störst på energimarknaden, hotar inte bara Nordamerika utan hela världen.

I april 2017 skrev han under en exekutiv order om att utvidga oljeborrandet i Alaska och Atlanten.

USA inrikesdepartementet har beordrats att åter öppna Arktis för oljeborrning. Det går i rakt motsatt linje till den tidigare presidenten, Barack Obamas, vars beslut om permanent skydd i en överenskommelse med Kanada skrevs under i december 2016 (länk). Kanada kommer troligtvis att göra vad man kan för att motarbeta detta.

En oljekatastrof i Arktis skulle få förödande konsekvenser för hela jorden.

USA:s president Donald Trump twittrar om att USA:s inrikesdepartement har tagit de första stegen i arbetet att utveckla oljeborrningen i Arktis.

I dag är det förbud mot olje- och gasutvinning i stora delar av amerikanska Arktis, ett förbud som presidenten och hans regering vill häva för att göra USA starkare på den globala energimarknaden.

”Den gyllene eran för amerikansk energi startar nu”, (USA:s president Donald Trump i ett tal på Energidepartementets 29 juni 2017)

Trump säljer in detta med att det ska leda till miljoner nya jobb. Frågan är hur lättlurad det amerikanska folket är.

– De regeringsbestämmelser som finns i dag och som hindrar USA från att nå världsdominans måste bort, sade Donald Trump i sitt tal.

Börje Peratt

Link

Trump says the Atlantic, Arctic could soon be open to oil drilling Washington Post

Annonser

21 dog av svininfluensa vaccinet möjligen räddades 6

Dagen efter Sveriges Radios vilseledande uppgifter med Annika Lindes fabricerade 60 räddade av vaccinet ändrar sig också text-TV och sätter en nolla efter sexan.

Vi kan åter konstatera att Public Service är his Masters Voice.

Men det är bara i Lindes egen hjärna denna siffra finns. Den har ingen bärighet i verkligheten. En utredare på Smittskyddsinstitutet tror sig veta att 6 kan ha räddats övrigt är spekulationer utifrån Lindes hypotetiska beräkningar utan förankring i verkliga fall.

Däremot vet vi att 8 fullt friska personer plötsligt dog av vaccinet och ytterligare minst 13 i riskzonen fick genom vaccinet dödsstöten. Hur man sedan väljer att räkna så blir det ändå minus i den reella kalkylen.

Ovanpå detta kommer alla de som blev alltifrån sjuka, till väldigt sjuka och slutligen obotligt sjuka där narkolepsin bara är toppen på isberget.

Vi vet ännu inget om eftersläpningen av de gifter som vaccinerats in. Men räkna på att fler neurologiska skador mycket väl kan uppträda då en viss tröskel överskridits där människors motståndskraft av ett eller annat skäl sänkts till en nivå då skadan övertar kroppen.

Att som nu diskutera en ny vaccineringskampanj är ju ytterligt vulgärt. I normala fall skulle Socialstyrelsens Anders Tengner för länge sedan förflyttats. Att han sitter kvar visar att den bakomliggande strukturen och nätverket är djävulsk och kräver ett ansenligt mod och uthållighet för att avslöja.

En läkare i Uppsala kräver en ny oberoende utredning.

En Bo Olsson vid Uppsala Universitet går på i vaccinationskampanjens spår och målar upp hotbilder om inte alla vaccinerar sig. Det påminner om forskare som blev uppköpta av tobaksindustrin för att tala om att tobak var ofarligt.

Helt klar kan vi spåra vaccinationskampanjen upp till regeringsnivå. Även socialminister och folkhälsominister tycks tyvärr enrollerade eller påverkade på ett för folkhälsan nu destruktivt sätt. Lobbyverksamheten för detta ändamål har ofantliga resurser. Och vi vet varifrån.

Dessa cyniska läkemedelsindustrikonglomerat som gör vinster på vaccinförsäljning är fullt införstådda med att människor kommer att drabbas. Gissar att de har kalkyler på vid vilken nivå som det kan bli ansträngande ur ett slags policyvärde. Och där har vi ännu inte hamnat. Så då kan man köra vidare med nästa kampanj.

Anders Tengnell och Annika Linde ställer fortfarande upp som lydiga redskap och med stöd av Public Service kanske man kan få gehör för en ny omgång. Frågan är om svenska folket går på det igen.

Dock spelar det ingen roll för branschen bara Tegnell köper in en omgång nya doser så får han gör vad han vill med dem. Att övertala folket om en ny massvaccination kommer att kräva en enorm marknadsföringsinsats. Gissa vem som betalar både i förlorad hälsa och samhällsekonomiskt.

Mellanskarven måste utrotas!

Mellanskarven hotar hela Nordens vattenlandskap

Våren 2010 skrev jag i bloggen att om inget görs har snart skarvmolnet nått in i Bottenviken. Och nu är den där. I januari 2011 varnade jag för konsekvenserna i en artikel på Newsmill. Jag sade också att man skulle sluta kritisera fiskare för att att laxen och öringen försvunnit och istället peka på rätt orsak. Den kinesiska mellanskarven.

Den kinesiska mellanskarven minskar i antal där de invaderat sedan mattillgången blivit sämre och de praktiskt taget då redan omöjliggjort ett lönsamt yrkesfiske. Vissa ornitologer värnar alltså om en importerad skadefågel men utrotar yrkesfisket helt medvetet, anser den finske professorn Eirik Granqvist.

Piteåkusten upplevde för en kort tid sedan (augusti 2011) en formlig skarvinvasion.

Det vittnar om en fågel som så här års flyger åt fel håll. Enligt skarvkramarna ska den ju flytta söderut. Vi som sa att den istället tränger alltmer norrut fick således tyvärr rätt. Om inte fridlysningen hävs av denna skadefågel återstår bara den civila olydnad som får enskilda att i desperation skjuta bort den fågel de kan. Med nu snart mellan 50 – 100 000 exemplar är det naturligtvis en nästintill omöjlig uppgift. Sverige och Finland måste förena sig i denna kamp. Ta bort fridlysningen och utrota mellanskarven.

Även på västkusten har den nu nått upp mot Göteborg och snart är den utefter norska kusten. Undrar om norrmännen ser lika blitt på fenomenet som handlingssvaga svenska och finska regeringar.

Kärnkraftens ovissa framtid

De japanska myndigheterna har inte kalkylerat med storleken på de vågor som brakade in över den Japanska kusten. Japanska myndigheter har helt enkelt inte förstått vilka enorma krafter som kan utlösas. Något som en utanförstående kan finna märkligt då japanerna är världsmästare i TVspel och borde ha kunnat gestalta alla möjliga scenarior i ”what if”. Att under sådana förhållanden bygga kärnkraftverk som inte har tagit hänsyn till de värsta tänkbara följdverkningar måste anses vara synnerligen ansvarslöst. Nåväl nu har det skett och katastrofen är ett faktum.

Japan ligger i skärningspunkten av tre kontinentalsocklar där man vet att det blir jordskalv så fort någon av dessa socklar rör sig. Japans civila beredskap har förutsagt risken för magnituder som får hela ön att röra sig. Japanska myndigheter har således övervägt och delvis planerat för magnituder över 8- 9 på richterskalan. Japanerna har också byggt murar för att stoppa tsunaminvågor.

 

Kärnkraftspsykos

En märklig effekt av kärnreaktorernas kollaps i Japan är att västvärlden har drabbats av en kärnkraftspsykos. Plötsligt gnuggar läkemedelstillverkare händerna då de nu fått en lukrativ marknad av försäljning av jodtabletter. Slut på hyllorna!

Kärnkraftsmotståndet har ökat från 10 % till 60-70 %. Hysterin i detta fall gör att jag börjar förstå myndigheter som inte vill informera befolkningen om vissa händelser eftersom det kan utbryta panik. Så denna sorgliga händelse har åtminstone fått mig att inse att människans kollektiva psyke är bräckligare än jag trodde. Panik in, sunt förnuft ut.

Risken för svåra jordskalv i Sverige är små. Kärnkraftverken byggs ändå för att klara sådana skalv.

Den största irritationen när det gäller svensk energipolitik är väl att det tycks saknas kompetens, vilja och visioner kring strategival och vad som gynnar samhället.

Att vindkraftverken taxeras är ett märkligt kontraproduktivt problem.Centern har här haft chansen till ett politiskt initiativ som man missat.

Det finns också andra och möjligen bättre energialternativ. Dags för nya visioner och handlingskraft för att ersätta både oljebaserade bränslen och kärnkraft. Lösningarna finns. Det är bara att se till att genomföra dem.