Kategori: Energi

Trumps planer på oljeborrning i Arktis ett hot mot Moder Jord

Det av Obama instiftade förbudet mot att borra efter olja och gas i Arktis är nu på väg att rivas upp. Trumps mål om att USA ska bli globalt störst på energimarknaden, hotar inte bara Nordamerika utan hela världen.

I april 2017 skrev han under en exekutiv order om att utvidga oljeborrandet i Alaska och Atlanten.

USA inrikesdepartementet har beordrats att åter öppna Arktis för oljeborrning. Det går i rakt motsatt linje till den tidigare presidenten, Barack Obamas, vars beslut om permanent skydd i en överenskommelse med Kanada skrevs under i december 2016 (länk). Kanada kommer troligtvis att göra vad man kan för att motarbeta detta.

En oljekatastrof i Arktis skulle få förödande konsekvenser för hela jorden.

USA:s president Donald Trump twittrar om att USA:s inrikesdepartement har tagit de första stegen i arbetet att utveckla oljeborrningen i Arktis.

I dag är det förbud mot olje- och gasutvinning i stora delar av amerikanska Arktis, ett förbud som presidenten och hans regering vill häva för att göra USA starkare på den globala energimarknaden.

”Den gyllene eran för amerikansk energi startar nu”, (USA:s president Donald Trump i ett tal på Energidepartementets 29 juni 2017)

Trump säljer in detta med att det ska leda till miljoner nya jobb. Frågan är hur lättlurad det amerikanska folket är.

– De regeringsbestämmelser som finns i dag och som hindrar USA från att nå världsdominans måste bort, sade Donald Trump i sitt tal.

Börje Peratt

Link

Trump says the Atlantic, Arctic could soon be open to oil drilling Washington Post

Annonser

Kärnkraftens ovissa framtid

De japanska myndigheterna har inte kalkylerat med storleken på de vågor som brakade in över den Japanska kusten. Japanska myndigheter har helt enkelt inte förstått vilka enorma krafter som kan utlösas. Något som en utanförstående kan finna märkligt då japanerna är världsmästare i TVspel och borde ha kunnat gestalta alla möjliga scenarior i ”what if”. Att under sådana förhållanden bygga kärnkraftverk som inte har tagit hänsyn till de värsta tänkbara följdverkningar måste anses vara synnerligen ansvarslöst. Nåväl nu har det skett och katastrofen är ett faktum.

Japan ligger i skärningspunkten av tre kontinentalsocklar där man vet att det blir jordskalv så fort någon av dessa socklar rör sig. Japans civila beredskap har förutsagt risken för magnituder som får hela ön att röra sig. Japanska myndigheter har således övervägt och delvis planerat för magnituder över 8- 9 på richterskalan. Japanerna har också byggt murar för att stoppa tsunaminvågor.

 

Kärnkraftspsykos

En märklig effekt av kärnreaktorernas kollaps i Japan är att västvärlden har drabbats av en kärnkraftspsykos. Plötsligt gnuggar läkemedelstillverkare händerna då de nu fått en lukrativ marknad av försäljning av jodtabletter. Slut på hyllorna!

Kärnkraftsmotståndet har ökat från 10 % till 60-70 %. Hysterin i detta fall gör att jag börjar förstå myndigheter som inte vill informera befolkningen om vissa händelser eftersom det kan utbryta panik. Så denna sorgliga händelse har åtminstone fått mig att inse att människans kollektiva psyke är bräckligare än jag trodde. Panik in, sunt förnuft ut.

Risken för svåra jordskalv i Sverige är små. Kärnkraftverken byggs ändå för att klara sådana skalv.

Den största irritationen när det gäller svensk energipolitik är väl att det tycks saknas kompetens, vilja och visioner kring strategival och vad som gynnar samhället.

Att vindkraftverken taxeras är ett märkligt kontraproduktivt problem.Centern har här haft chansen till ett politiskt initiativ som man missat.

Det finns också andra och möjligen bättre energialternativ. Dags för nya visioner och handlingskraft för att ersätta både oljebaserade bränslen och kärnkraft. Lösningarna finns. Det är bara att se till att genomföra dem.