Kategori: Antihumanisterna

US going down the drain!


The indigenous peoples of America found themselves locked in prisonlike reservation. The African people found them selves kidnapped to slavery. The Gun policy in US has led to a world record of murder and schoolshooting. Now Trump want the teacher to join the insanity. This Amerika first and make amerika great is going down the drain. So untill you wake up you will find yourself digged into an anti human nest of humiliation that already is in US history and tradition.

And history repeat it self. In Nazi koncentration camps children were separated from their parents. We see the same thing happening on the Mexican boarder. Allthough it doesn’t lead to killing parents and children separately it creats a dreadful trauma.
Trump talks about people being killed by alliens but he doesn´t specify any of them. This is the way of a psykopath never accept being critizaed for wrongdoing and ending up with lies.

/BP

Att utmana Big Pharma

Big Pharma beskrivs som en kommersiell vinstmaskin med tvivelaktig moral. En pragmatisk läkemedelsindustri som slarvigt sätter ihop produkter för största möjliga vinstmarginal.

Till sin hjälp tar man alla som på något sätt medverkar till att få produkterna sålde. Ju större skala desto bättre.

Det spelar sedan ingen roll om det går genom en internationell hjälporganisation verksam i Afrika eller via läkare som ska medicinera någon särskild grupp i väst. Naturligtvis investerar Big Pharma stort i sin bästa kundgrupp, läkarna som bjuds in till kongresser där produkterna lanseras.

Av detta skäl har man i Sverige tagit fram en etisk vägledning.

Big Pharma har dock metoder för att ta sig förbi sådana hinder. Vinsten går före säkerhet och hälsa.

Man ger sig inte tid att undersöka riskerna och man kalkylerar med ett visst spill.

Eftersom skolmedicinens produkter i stort sett alltid medför en mängd hälsorisker svär man sig fri genom att räkna upp dessa risker i pytteliten text på emballaget.
Sällan finns de värsta riskerna där och vad har det för betydelse om man ändå ska mångmedicinera en befolkning. Då finns inte vare sig tid eller motivation att hejda sig.

Att Big Pharma är pragmatisk visar sig i hur man söker stöd och partners för sina aktiviteter. I USA finansierar man sådana politikers valkampanjer som man vet stöder Big Pharma såsom Senator Chuck Grassley, en republikan från Iowa. Internationellt finansierar man experter i hälsoorganisationer som WHO och i England och Sverige verkar man bland annat genom att finansiera så kallade skeptikerorganisationer.

Att utmana etablissemanget handlar om att utsätta den bestående makten för kritik och granskning. För att tydliggöra vad det innebär så måste vi särskilja vilket etablissemang det gäller. Etablissemang på ett område behöver inte ha makt på ett annat även om det ibland tycks vara en bläckfisk som förgrenar sig för att få allt större kontroll och emellanåt använder minst sagt tveksamma metoder.

Bill Gates gav 100,000 USD för att spåra antivaccinationsinformatörer. Bill Gates är således lierad med Big Pharma. Man kan undra vad syftet med spårningen är och vad man gör då man hittat ett byte.

Etablissemang bygger på konstellationer som man objektivt sett tycker borde vara för människan och mänskligheten men som i praktiken medvetet eller omedvetet utgör en fara för livet på jorden. Ett aktuellt exempel rör Zombiebarn i Uganda.

Internationella organisationer kan utge sig för att försvara miljö och hälsa men i praktiken agerar vissa av dem ohälsosamt trots att de initialt kan ha goda avsikter.

Det förekommer således initiativ som vi inte alltid vet om de är av godo och vissa insatser är helt enkelt för att tjäna pengar. Då kan produkterna till och med medvetet vara undermåliga i kontroll och kvalitet.

Då man medvetet riskerar människors hälsa framstår insatsen gränslöst cynisk.

Ett annat exempel på Big Pharmas medvetna strategi att förvilla är hur man förmår Elsevier, en ansedd publicist av vetenskapliga tidskrifter att hitta på en tidskrift för att direkt lura forskningsvärld och allmänheten.

The company has occasionally crossed the line from simple neglect into outright fraud. The Australasian Journal of Bone & Joint Medicine, published by Elsevier between 2002 and 2005, was revealed to have been bought and paid for by the pharmaceutical company Merck, and the majority of the papers in it were favorable towards Merck’s products. (Rational Wiki)

Detta agerande har fått allvarlig internationell kritik.

Av skäl som här framställts är det särskilt angeläget att sprida kunskap och medvetande om vad humanismen, vetenskapen och livets värdegrund är.

Börje Peratt

Humanism & Kunskap

Den afrikanska vårens bakslag

När nu Egypten fått en ny president med kopplingar till muslimska brödraskapet och de konservativa islamisterna vinner politisk mark så ser vi det tydligast i media och i utbildningen. De första TV-sända programmen med kvinnor i niqab.

Vad händer i den islamska världen då man nu alltmer profilerar den konservativa islamismens kvinnofientliga och ojämställda förebilder?

I Iran har vi redan sett konsekvenser av sharialagarnas förtryck men vad sker nu i Egypten? Vad händer i Libyen och i Tunisien? Kommer den demokratiska våren att förvandlas till iskall vinter där ett konservativt islamistisk styre har ambition att införa de förhatliga sharialagarna?

Kommer dessa länder att går från pest till kolera?
Är det nu Iran som står förebild för länder som frigör sig från sekulära diktatorer i Afrika och är man på väg in i mullornas diktatur?

Psykologi och juridik kan förbjudas

Humanistiska ämnen på Irans universitet kommer att ses över och om de bedöms som ”för västerländska” – förbjudas.

Det har Abolfazl Hassani, representant för utbildningsdepartementet slagit fast.

Exempel som nämndes var juridik, kvinnostudier, filosofi, psykologi och statsvetenskap.

Flera ämnen kan försvinna. Ett av skälen är att:

– Många humanistiska tankeskolor baseras på materialism som motsäger de gudomliga islamska lärorna,

sade storayatollan Ali Khamenei i ett tal i statlig tv redan 2010.

Det förskräckliga i sammanhanget är att humanism här kopplas ihop med materialism. Således har antihumanisternas propaganda lyckats. Det mest absurda i sammanhanget är att antihumanisterna (Internationell IHEU och i Sverige VoF med associerad) bedriver näst intill förföljelse av den psykologi som humanismen i sitt ursprung var bärare av.
Således ser vi hur de konservativa islamisterna förenar sig med antihumanisterna i värderingar, agerande och ambitioner.

Börje Peratt

Antihumanisterna kritiseras på ABs ledarsida

Katrine Kielos skriver på Aftonbladets ledarsida att Antihumanisterna kritiserar folk som tror på spöken men inte (dem) som tror på aktier.

Därefter tar hon upp börsnoteringen av Facebook och att grundarens nya idé om ett framtida företag drog in 2 miljoner dollar. Ja trovärdiga människors visioner har en tendens att lättare samla in kapital än icke trovärdiga. Sol och vårare ryms i båda kategorierna.

Det som händer idag är ändå inget mot det som hände under .com epokens storhetstid i slutet av 1990-talet då varje IT företag som hade mängder av anställda, röda siffror och ingen produktion ändå förväntades få miljonlån. Det ledde sedan till IT företagens och bankernas krasch.

Så visst har tron och förväntningen en alldeles särskild betydelse för börs och aktievärden. Det får  konsekvenser för samhället. Familjeförsörjare sköt sig själva då deras satsningar sjönk med börserna.

Sedan frågar Kielos sig hur rationellt det är med dessa förväntningar och trosföreställningar kring börsen och aktierna.

Hon kommer in på att väst ända sedan nine eleven hävdar den rationella västerländska civilisation om och om igen i motsats till ett vidskepligt, medeltida muslimskt mörker.

Jag vet inte om denna fördomsfullhet uppstod då. Denna västerländska besserwissermentalitet har mycket gamla anor. Västs oprovocerade angrepp på Irak var inte heller särskilt rationellt. Det gick emot folkrätten. Jag tog upp konsekvenserna redan vid angreppet 2003.

Då hyllade DN angreppet och demoniserade det irakiska folket. De artiklarna hittar man naturligtvis inte idag. Särskilt inte som man även i USA idag ångrar sättet det gjordes på.

Kielos hänvisar till ett citat:

”Det verk­liga kriget i världen står mellan ratio­nalitet och vidskepelse säger den kände biologen och ateisten Jerry Coyne”.

I Sverige rasar föreningen Humanisterna (De är antihumanister och borde heta Ateistiska naturalister) mot folk som tror på spöken, kommuner som upplåter lokaler åt änglaminglerskor och ­religiösa uttryck – främst hos minoriteter som judar och muslimer.

Kielos sammanfattar det med

”Vi verkar med andra ord leva i en ­förnuftsstyrd västerländsk upplysning under ständigt hot från en ohelig allians av jihadister, homeopater och antro­posofer.”

Ja så kan man uttrycka det eller så ser man nyateisterna för vad de är: antihumanister som klätt sig i fel dräkt. Det är inte första gången ulven sätter på sig fårakläder. Deras förnuft är reglerad, rigid, dogmatik likställd med vilken fundamentalism som helst religiös, ideologisk, politisk.

Kielos menar att:

Egentligen är det hela väl ganska oskyldigt. Ateister har rätt till sin religion precis som alla andra och de har sina fanatiker precis som alla andra.”

Nja är det så oskyldigt när ateisterna jagar och spionera på oliktänkande, saboterar yrkesmöjligheter, förstör karriärer?

Sedan ställer Kielos en relevant fråga:

Men om det nu vore övertro, kvacksalveri och massillusioner man vill bekämpa – varför ger man sig då inte på finansbranschen?

Kielos fortsätter:

– Jag skulle vilja se nyateisterna ta itu med idén att det finns en magisk hand inneboende i marknaden som vet allt, ser allt och kan tillfredsställa alla önsk­ningar. Och att de gjorde det med samma kraft som de ibland kan rasa mot religiösa minoriteter.

Kielos nämner även alternativ och andliga minoriteter.

”Det gäller att behålla perspektivet. Den brittiske författaren Dan Hind har på­pekat att även om det finns problem med örtmedicin och homeopati som brukar kritiseras i förnuftets namn, så har WHO registrerat 8 985 fall av biverkningar från naturläkemedel mellan 1968 och 1997. Det kan jämföras med att University of Toronto räknar med att 106 000 amerikaner dör varje år av konventionella läkemedel.”

Kanske är multinationella läkemedels­företag som manipulerar fakta för att öka försäljningen och hotar vetenskapsmän som kommer med obekväma ­sanningar.

Jo det är ett understatement .

Homeopati är ju ett kärt angreppsområde bland Voffare och ateister men sedan Fuglesangs debaklet i Almedalen har trovärdigheten i dessa angrepp eroderat med Funglesangsbluddret.

Kielos avslutar med:

– Huvudkonflikten i världen står inte ­mellan rationalitet och vidskepelse. … Vi har vårt eget kvack­salveri och våra egna massillusioner… Framförallt är upplysning och förnuft inte en statisk uppsättning idéer som ska för­svaras mot yttre fiender.

– Det är ett förhållningssätt till världen som du ständigt måste definiera åt dig själv.

Reflektion över Kielos ledare

Svårigheten att inse att andra har andra perspektiv är sannolikt oöverstigliga. De ateistiska naturalisterna (antihumanisterna) är plattseende. De är övertygade om att de har sanningen om verkligheten. Även om det bara är randen på linjalen de ser.

Således förmår de inte höja sig över denna linje eller se bakom linjalen vad som kan finnas där.

Deras rationella logik följer bara de mätbara värden som finns representerade utefter graderna  på linjalen.

Det som är bra med Kielos artikel är att AB tycks visa att vinden vänder. Intoleransen från nyateisterna har nått en punkt då man tröttnat och säger stopp! Hit men inte längre.

Naturligtvis hetsar det upp styrelsen i (Anti)humanisterna. Men inläggen blir som att spotta snus i motvind. Man kan inte längre försvara sin intolerans med att demonisera resten av jordens befolkning.

Börje Peratt