Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012

Humanismens värdegrund

Humanism Manifesto Stockholmsdeklarationen 2012 antagen vid mötet 17 mars av föreningen Humanism och Kunskap.

Manifestet har tagits fram och diskuterats intensivt av ca 30 personer: akademiker, professorer, läkare, psykologer, filosofer, journalister, kulturarbetare m fl. under två månader och slutligen fastställts i demokratisk ordning. Manifestet bildar Humanismens värdegrund såsom den har uttryckts i humanismens traditioner fram till att nyateister och naturalister kapade begreppet och förvanskade det.

 

Humanism Manifesto 2012

framtaget  i demokratisk ordning inom Föreningen Humanism och Kunskap

I: Ingress

Humanismens värdegrund innebär tolerans, öppenhet och respekt för vars och ens livsåskådning vilket ligger till grund för mänskliga rättigheter. Humanismen menar att den enskilda individen själv får ta ställning i frågor som rör ideologi och trosuppfattning. Humanismen är på det sättet odogmatisk

II: Till stöd för en global människo- och samhällsutvecklande humanism

De mänskliga rättigheterna anses vara universella, vilket innebär att de gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller andra omständigheter. Mänskliga rättigheter utgår från visionen om människan som en fri, rättvis och empatisk varelse. Humanismens ambition är att lösa missförstånd, motsättningar och konflikter utifrån respekt och dialog.

III: En holistisk Humanism

Den traditionella humanismen erbjuder helhetssyn och accepterar att holismen är större än de sammansatta enskilda delarna. Detta bör avspegla sig i alla sammanhang.

IV: Livet och miljön går före utvinning och kommersiella intressen

Humanismen ser alla levande varelser som värdefulla och menar att allt levande ska respekteras. Tekniken och vetenskapen ska komma till människans, djurens, naturens och miljöns tjänst inte tvärtom. Humanismen sätter människan före tekniken och anser att naturens värden, miljön där hon ska leva är viktigare än ekonomiska vinster och kortsiktiga tekniska lösningar.

V: Vetenskap och kunskapsbildning

Vetenskap är en mänsklig verksamhet som sker i ett historiskt sammanhang. Öppenhet för omprövning är därför vetenskapens grund. Vägen till kunskapsbildning omfattar alla vetenskapliga metoder utan annan än etisk begränsning. Vetenskapen bör därför vara värderingsfri och ska anstränga sig att redovisa vad som är uppenbarade fakta, tolkningar, hypoteser och tro.

VI: Människans medvetande och psykologi

Humanistisk psykologi utgår från människans existentiella frågeställningar som kan röra moral, livsåskådning, andlighet och trosuppfattning. Alla existentiella frågeställningar är rimliga att få pröva och diskutera. Alla vedertagna uppfattningar om psyket ska kunna prövas och ifrågasättas. För att vidga kunskap om medvetandet och människans psykologi är det angeläget att utveckla resurser till forskning på varseblivning utanför rådande psykologiska paradigm.

VII: Samhällets grund

Ett samhälle vilar på förmågan att samarbeta och följa överenskomna regler. Här får fostran, utbildning och omsorg avgörande betydelse för såväl moral som medkänsla. En humanistisk skola har som ambition att ge den enskilda individen goda förutsättningarna för att utvecklas. Både för att ta tillvara på sin begåvning, utveckla en förståelse och respekt för sig själv och sin omgivning. En humanistisk omsorg betonar medmänsklighet och ser god vård som en självklar möjlighet för alla.

VIII: Kultur

Kulturella yttringar som text, musik, drama, bild, och dans är av stor betydelse för gestaltning av människan, hennes konflikter, emotioner och visioner. Kultur kan uppenbara orättvisor och kränkningar, bygga broar, hela, skapa identitet, uttrycka spänning och sorg, väcka kärlek och skänka glädje. Kultur visar oss vilka vi är. En humanistisk kultur ger frihet åt både nyskapande och tradition. De särskilda omständigheter som rör kreativt skapande och innovationer innebär respekt för upphovsmannens och utförarens rättigheter.

IX: Sociala relationer

Relationer bygger på frivillighet med respekt för individen och dennes behov även av enskildhet. Likvärdighet, jämställdhet och rättvisa är grundläggande värderingar. Mobbing, övergrepp, kränkningar, förföljelse, utnyttjande, in- eller utestängning är oacceptabla i ett samhälle med humanismens värderingar.

X: Humanism, val och ställningstagande

I den stund människans rätt till sitt eget liv riskerar att omintetgöras äger människan rätt till att vidta åtgärder för att förändra och förbättra omständigheterna och påverka situationen oavsett det rör hot mot mänskliga rättigheterna, livet eller miljön som sådan. Humanism & Kunskap vill både moraliskt och via opinionsbildning, utbildning och aktiviteter medverka till att sprida humanismens värdegrund och andemening som den presenteras här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s